Waar wij voor staan

We zijn een zeer gastvrije en open community. Respect, begrip en compassie zijn de basis van onze beweging.

Wij erkennen dat alle vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn. We geloven dat een einde maken aan geweld en onderdrukking begint met liefde, respect en vriendelijkheid naar alle levende wezens. Ongeacht ras, geslacht of soort. Racistische, homofobische, transfobische, seksistische, xenofobische, validistische of speciesistische uitspraken en gedrag, alsook alle andere vormen van discriminatie en haatdragende uitingen, zijn niet welkom.

In onze community tolereren we geen intimidatie van welke aard dan ook. Onder intimidatie vallen (doch niet uitsluitend):

 • aanstootgevende opmerkingen met betrekking tot:
  – geslacht
  – leeftijd
  – ras
  – religie
  – seksuele geaardheid
  – handicap
  – fysieke verschijning
  – lichaamspostuur
 • intimidatie door fotografie en video-opnamen
 • aanhoudende verstoring van gesprekken of andere gebeurtenissen
 • achtervolgen
 • stalken
 • ongepast fysiek contact
 • ongewenste (seksuele) aandacht

Blijf vreedzaam en positief. Weersta de verleiding om op negatieve opmerkingen te reageren met negatieve reacties.

Door mee te doen aan onze events en/of onderdeel te worden van onze community wordt van je verlangd dat je deze Gedragscode respecteert en naleeft. We behouden ons het recht voor om naleving te handhaven. Indien nodig zullen we maatregelen nemen, waaronder uitsluiting van deelname aan onze events. Hierbij hanteren wij het anti-discriminatie- en anti-intimidatiebeleid van de internationale Animal Save Movement gevestigd in Cananda.

Hulp nodig?

Zoek contact met een organisator of een andere vrijwilliger als je lastiggevallen wordt. Doe dit ook als je ziet dat iemand anders wordt lastiggevallen. Ook als je vragen hebt hierover, aarzel niet om contact op te nemen.