Animal Save Movement is een internationale organisatie en bestaat uit vele groepen mensen over de hele wereld, die op een vreedzame manier willen opkomen voor dieren in de industrie. Het doel is om consumenten bewust te maken van de huidige situatie van de veeteelt, om mensen op weg te helpen naar een plantaardig leven en om een ​grote beweging voor dierenrechten op te bouwen.

Animal Save Movement (voorheen The Save Movement) startte in december 2010 met de Toronto Pig Save: het getuige zijn van varkens op weg naar de slacht. Ze werden bijgestaan in hun laatste momenten en er werd aandacht gevraagd voor hun situatie door foto’s en video’s te delen op social media.

Inmiddels is deze actie uitgegroeid tot meer dan 560 groepen wereldwijd. Op deze manier wordt de dieren een gezicht gegeven om consumenten bewust te maken van het individu achter het onherkenbare stukje vlees op hun bord.

Onder de vlag van Animal Save Movement organiseren wij als Save Movement Outreach (voorlichtings)acties op straat, zoals de Save Square.

Lees meer over Animal Save Movement op savemovement.nl (website voor Nederland) of thesavemovement.org (internationale website).